Pepins

Corporate Governance

Styrelsemedlemmar

Jonas Eriksson

Ordförande

Jonas Eriksson är styrelseordförande i Qbrick, Mag Interactive samt G-Loot. Jonas har tidigare varit vd för Bonnier Tidskrifter, LNK TV, Canal Plus i Norden (idag C more), Bonnier Tidskrifter, samt senast vd och chefredaktör för TT Nyhetsbyrån. Jonas har också varit styrelseordförande i SF Bio, Retriever Norden AB, Home Entertainment, EANA, MINDS och styrelseledamot i bland annat TV4 och MTV Media.

Ann-Marie Thörn

Styrelseledamot
Antal aktier: 35 989

Ann-Marie Thörn är advokat på svenska advokatfirman MORE Evander med specialistinriktning mot bland annat finansiell regelefterlevnad, IT-rätt, arbetsrätt och M&A. Ann-Marie är i dag styrelseledamot i Accessa Finans AB. Ann-Marie har tidigare varit partner på KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå, styrelseledamot i Mangold Fondkommission AB samt styrelseordförande i Avida Finans AB.

Göran Pallmar

Styrelseledamot
Antal aktier: 435 030 (via bolag)

Vice vd på Spiltan Invest med mångårig erfarenhet av att investera i och vidareutveckla onoterade teknologidrivna tillväxtbolag. Styrelseordförande i Spiltans portföljbolag Pepins Sweden, Amanda AI, Collaboration Art, Flattered, Besedo, SoftCap, JustInCase och Kollektiva Innovation Studios. Göran är även ledamot i Hejmo Kredit, Pepins Group och Provider. Innan Göran började på Spiltan var han vd för Provider Investment med framgångsrika investeringar bakom sig.

Haqvin Svensson

Styrelseledamot
Teckningsoptioner: 200 000
Antal aktier: 347 490

Haqvin är styrelseledamot i Skyddsprodukter Finans (ordförande), SensoDetect, Brairtech och är ledamot i Servicenämnden i Malmö. Tidigare har han varit styrelseledamot i ScandiNet, Svenska Neptun, Real Samhällsfastigheter och Landgren of Sweden. Han har också varit Vice VD/CFO på MKB Fastigheter och VD för Stiftelsen Bodenbo.

Ulf Wissén

Styrelseledamot
Antal aktier: 5 235 503 (via bolag).

Bakgrund inom finansmarknaden i Sverige och i London. Han arbetar idag som investerare och var med om att starta Pepins.

Ledande befattningshavare

Martin N Larsson

Verkställande direktör
Född: 1975
Anställd: 2022

Erfarenhet: Mer än 20 års erfarenhet från finansbranschen, bland annat i ett flertal ledande befattningar. Mellan 2008 och 2017 var Martin ansvarig för etableringen av Mangolds affärsområde för värdepappershandel. De senaste åren har Martin arbetat med strategisk rådgivning åt entreprenörsledda bolag.

Do you also want access to the fastest growing part of the economy?

Becoming a member is free of charge and only takes a minute.

Read our common questions or contact us here if you want to know more.